pb.pl
33,5000 zł
-1,47% -0,5000 zł
BSC Drukarnia Opakowań SA (BSC)

Wyniki finansowe - BSCDRUK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2007 IV Q 2008 IV Q 2009 I Q 2010
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 21 316 22 538
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 3 682 4 791
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 3 957 5 603
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 3 501 4 711
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 1 209 1 181
EBITDA (tys. zł) 0 0 4 891 5 972
Aktywa (tys. zł) 85 643 95 481 116 035 120 690
Kapitał własny (tys. zł)* 52 442 66 481 74 042 78 135
Liczba akcji (tys. szt.) 6 807,516 6 807,516 6 807,516 6 807,516
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,514 0,692
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,704 9,766 10,877 11,478
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej