pb.pl
40,0000 zł
4,99% 1,9000 zł
BSC Drukarnia Opakowań SA (BSC)

Wyniki finansowe - BSCDRUK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2008 IV Q 2009 I Q 2010 II Q 2010
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 21 316 22 538 23 621
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 3 682 4 791 5 780
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 3 957 5 603 3 522
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 3 501 4 711 2 300
Amortyzacja (tys. zł) 0 1 209 1 181 1 362
EBITDA (tys. zł) 0 4 891 5 972 7 142
Aktywa (tys. zł) 95 481 116 035 120 690 123 552
Kapitał własny (tys. zł)* 66 481 74 042 78 135 76 023
Liczba akcji (tys. szt.) 6 807,516 6 807,516 6 807,516 6 807,516
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,514 0,692 0,338
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,766 10,877 11,478 11,168
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej