pb.pl
42,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
BSC Drukarnia Opakowań SA (BSC)

Wyniki finansowe - BSCDRUK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2007 IV Q 2008
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0
Aktywa (tys. zł) 85 643 95 481
Kapitał własny (tys. zł)* 52 442 66 481
Liczba akcji (tys. szt.) 6 807,516 6 807,516
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,704 9,766
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej