pb.pl
45,5000 zł
7,57% 3,2000 zł
BSC Drukarnia Opakowań SA (BSC)

Wyniki finansowe - BSCDRUK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 55 118 54 426 53 634 56 718
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 7 097 7 741 6 657 7 311
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 7 560 7 920 6 607 7 364
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 6 099 6 382 5 319 6 044
Amortyzacja (tys. zł) 3 258 3 090 3 044 3 041
EBITDA (tys. zł) 10 355 10 831 9 701 10 352
Aktywa (tys. zł) 308 624 314 726 310 489 313 747
Kapitał własny (tys. zł)* 257 799 264 182 259 683 265 707
Liczba akcji (tys. szt.) 9 807,516 9 807,516 9 807,516 9 807,516
Zysk na akcję (zł) 0,622 0,651 0,542 0,616
Wartość księgowa na akcję (zł) 26,286 26,937 26,478 27,092
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej