pb.pl
33,5000 zł
-1,47% -0,5000 zł
BSC Drukarnia Opakowań SA (BSC)

Wyniki finansowe - BSCDRUK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 52 684 55 616 55 118 54 426
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 496 8 257 7 097 7 741
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 6 662 8 415 7 560 7 920
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 5 299 6 837 6 099 6 382
Amortyzacja (tys. zł) 3 433 3 323 3 258 3 090
EBITDA (tys. zł) 9 929 11 580 10 355 10 831
Aktywa (tys. zł) 294 684 300 435 308 624 314 726
Kapitał własny (tys. zł)* 244 863 251 701 257 799 264 182
Liczba akcji (tys. szt.) 9 807,516 9 807,516 9 807,516 9 807,516
Zysk na akcję (zł) 0,540 0,697 0,622 0,651
Wartość księgowa na akcję (zł) 24,967 25,664 26,286 26,937
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej