pb.pl
36,9000 zł
0,00% 0,0000 zł
BSC Drukarnia Opakowań SA (BSC)

Wyniki finansowe - BSCDRUK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 55 616 55 118 54 426 53 634
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 8 257 7 097 7 741 6 657
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 8 415 7 560 7 920 6 607
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 6 837 6 099 6 382 5 319
Amortyzacja (tys. zł) 3 323 3 258 3 090 3 044
EBITDA (tys. zł) 11 580 10 355 10 831 9 701
Aktywa (tys. zł) 300 435 308 624 314 726 310 489
Kapitał własny (tys. zł)* 251 701 257 799 264 182 259 683
Liczba akcji (tys. szt.) 9 807,516 9 807,516 9 807,516 9 807,516
Zysk na akcję (zł) 0,697 0,622 0,651 0,542
Wartość księgowa na akcję (zł) 25,664 26,286 26,937 26,478
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej