pb.pl
33,5000 zł
-1,47% -0,5000 zł
BSC Drukarnia Opakowań SA (BSC)

Wyniki finansowe - BSCDRUK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 55 586 61 274 57 840 57 572
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 7 834 9 034 7 128 8 566
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 7 605 9 046 6 921 8 632
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 5 881 7 583 5 528 7 058
Amortyzacja (tys. zł) 3 276 3 427 3 424 3 241
EBITDA (tys. zł) 11 110 12 461 10 552 11 807
Aktywa (tys. zł) 280 577 284 408 288 354 297 706
Kapitał własny (tys. zł)* 224 875 232 995 238 686 245 913
Liczba akcji (tys. szt.) 9 807,516 9 807,516 9 807,516 9 807,516
Zysk na akcję (zł) 0,600 0,773 0,564 0,720
Wartość księgowa na akcję (zł) 22,929 23,757 24,337 25,074
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej