pb.pl
36,9000 zł
0,00% 0,0000 zł
BSC Drukarnia Opakowań SA (BSC)

Wyniki finansowe - BSCDRUK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 61 274 57 840 57 572 52 684
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 9 034 7 128 8 566 6 496
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 9 046 6 921 8 632 6 662
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 7 583 5 528 7 058 5 299
Amortyzacja (tys. zł) 3 427 3 424 3 241 3 433
EBITDA (tys. zł) 12 461 10 552 11 807 9 929
Aktywa (tys. zł) 284 408 288 354 297 706 294 684
Kapitał własny (tys. zł)* 232 995 238 686 245 913 244 863
Liczba akcji (tys. szt.) 9 807,516 9 807,516 9 807,516 9 807,516
Zysk na akcję (zł) 0,773 0,564 0,720 0,540
Wartość księgowa na akcję (zł) 23,757 24,337 25,074 24,967
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej