pb.pl
45,5000 zł
7,57% 3,2000 zł
BSC Drukarnia Opakowań SA (BSC)

Wyniki finansowe - BSCDRUK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 57 840 57 572 52 684 55 616
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 7 128 8 566 6 496 8 257
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 6 921 8 632 6 662 8 415
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 5 528 7 058 5 299 6 837
Amortyzacja (tys. zł) 3 424 3 241 3 433 3 323
EBITDA (tys. zł) 10 552 11 807 9 929 11 580
Aktywa (tys. zł) 288 354 297 706 294 684 300 435
Kapitał własny (tys. zł)* 238 686 245 913 244 863 251 701
Liczba akcji (tys. szt.) 9 807,516 9 807,516 9 807,516 9 807,516
Zysk na akcję (zł) 0,564 0,720 0,540 0,697
Wartość księgowa na akcję (zł) 24,337 25,074 24,967 25,664
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej