pb.pl
33,5000 zł
-1,47% -0,5000 zł
BSC Drukarnia Opakowań SA (BSC)

Wyniki finansowe - BSCDRUK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 49 203 53 920 58 455 55 904
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 7 894 8 821 7 646 9 396
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 12 867 9 093 7 276 9 286
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 11 468 7 351 5 477 7 356
Amortyzacja (tys. zł) 2 875 3 050 3 070 3 077
EBITDA (tys. zł) 10 769 11 871 10 716 12 473
Aktywa (tys. zł) 263 723 270 937 273 982 279 792
Kapitał własny (tys. zł)* 204 108 212 612 217 990 225 386
Liczba akcji (tys. szt.) 9 807,516 9 807,516 9 807,516 9 807,516
Zysk na akcję (zł) 1,169 0,750 0,558 0,750
Wartość księgowa na akcję (zł) 20,811 21,678 22,227 22,981
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej