pb.pl
45,5000 zł
7,57% 3,2000 zł
BSC Drukarnia Opakowań SA (BSC)

Wyniki finansowe - BSCDRUK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 58 455 55 904 55 586 61 274
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 7 646 9 396 7 834 9 034
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 7 276 9 286 7 605 9 046
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 5 477 7 356 5 881 7 583
Amortyzacja (tys. zł) 3 070 3 077 3 276 3 427
EBITDA (tys. zł) 10 716 12 473 11 110 12 461
Aktywa (tys. zł) 273 982 279 792 280 577 284 408
Kapitał własny (tys. zł)* 217 990 225 386 224 875 232 995
Liczba akcji (tys. szt.) 9 807,516 9 807,516 9 807,516 9 807,516
Zysk na akcję (zł) 0,558 0,750 0,600 0,773
Wartość księgowa na akcję (zł) 22,227 22,981 22,929 23,757
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej