pb.pl
36,9000 zł
0,00% 0,0000 zł
BSC Drukarnia Opakowań SA (BSC)

Wyniki finansowe - BSCDRUK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 53 920 58 455 55 904 55 586
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 8 821 7 646 9 396 7 834
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 9 093 7 276 9 286 7 605
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 7 351 5 477 7 356 5 881
Amortyzacja (tys. zł) 3 050 3 070 3 077 3 276
EBITDA (tys. zł) 11 871 10 716 12 473 11 110
Aktywa (tys. zł) 270 937 273 982 279 792 280 577
Kapitał własny (tys. zł)* 212 612 217 990 225 386 224 875
Liczba akcji (tys. szt.) 9 807,516 9 807,516 9 807,516 9 807,516
Zysk na akcję (zł) 0,750 0,558 0,750 0,600
Wartość księgowa na akcję (zł) 21,678 22,227 22,981 22,929
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej