pb.pl
41,8000 zł
-2,11% -0,9000 zł
BSC Drukarnia Opakowań SA (BSC)

Wyniki finansowe - BSCDRUK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2012 I Q 2013 II Q 2013 III Q 2013
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 34 805 38 410 37 129 38 516
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 874 5 700 4 389 5 210
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 371 6 122 4 565 5 893
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 501 4 955 3 642 4 778
Amortyzacja (tys. zł) 2 254 2 044 2 164 2 173
EBITDA (tys. zł) 6 128 7 744 6 553 7 383
Aktywa (tys. zł) 200 605 207 619 211 179 210 216
Kapitał własny (tys. zł)* 161 897 166 852 165 591 170 370
Liczba akcji (tys. szt.) 9 807,516 9 807,516 9 807,516 9 807,516
Zysk na akcję (zł) 0,357 0,505 0,371 0,487
Wartość księgowa na akcję (zł) 16,507 17,013 16,884 17,371
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej