pb.pl
38,1000 zł
-1,04% -0,4000 zł
BSC Drukarnia Opakowań SA (BSC)

Wyniki finansowe - BSCDRUK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2011 IV Q 2011 I Q 2012 II Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 30 287 29 725 32 803 30 840
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 678 5 477 4 556 4 601
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 851 6 165 5 842 4 820
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 862 5 443 4 700 4 000
Amortyzacja (tys. zł) 1 592 1 511 1 610 1 853
EBITDA (tys. zł) 7 270 6 988 6 166 6 454
Aktywa (tys. zł) 0 191 293 196 595 193 128
Kapitał własny (tys. zł)* 0 149 639 154 339 153 435
Liczba akcji (tys. szt.) 9 807,516 9 807,516 9 807,516 9 807,516
Zysk na akcję (zł) 0,394 0,555 0,479 0,408
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 15,258 15,737 15,645
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej