pb.pl
42,4000 zł
6,80% 2,7000 zł
BSC Drukarnia Opakowań SA (BSC)

Wyniki finansowe - BSCDRUK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2010 I Q 2011 II Q 2011 III Q 2011
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 24 635 28 806 27 833 30 287
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 415 4 214 4 069 5 678
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 740 4 642 3 934 4 851
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 819 3 740 3 147 3 862
Amortyzacja (tys. zł) 1 363 1 479 1 458 1 592
EBITDA (tys. zł) 4 778 5 693 5 527 7 270
Aktywa (tys. zł) 177 506 180 083 182 856 0
Kapitał własny (tys. zł)* 133 545 137 285 140 335 0
Liczba akcji (tys. szt.) 6 807,516 9 807,516 9 807,516 9 807,516
Zysk na akcję (zł) 0,414 0,381 0,321 0,394
Wartość księgowa na akcję (zł) 19,617 13,998 14,309 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej