pb.pl
199,2000 zł
-1,87% -3,8000 zł
ING Bank Śląski SA (ING)

Wyniki finansowe - INGBSK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 1 150 200 1 194 700 1 230 800 1 253 400
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 381 500 355 300 372 600 409 300
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 1 304 200 1 304 100 1 355 400 1 384 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 490 400 500 600 595 700 438 900
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 372 700 378 800 452 200 325 400
Amortyzacja (tys. zł) 44 800 45 700 59 300 71 300
Aktywa (tys. zł) 130 758 600 134 098 200 141 589 600 145 687 000
Kapitał własny (tys. zł)* 11 889 500 12 161 900 13 336 300 13 428 900
Liczba akcji (tys. szt.) 130 100,000 130 100,000 130 100,000 130 100,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 91,387 93,481 102,508 103,220
Zysk na akcję (zł) 2,865 2,912 3,476 2,501
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej