pb.pl
194,6000 zł
0,10% 0,2000 zł
ING Bank Śląski SA (ING)

Wyniki finansowe - INGBSK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 1 096 400 1 150 200 1 194 700 1 230 800
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 350 800 381 500 355 300 372 600
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 1 254 600 1 304 200 1 304 100 1 355 400
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 446 300 490 400 500 600 595 700
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 322 300 372 700 378 800 452 200
Amortyzacja (tys. zł) 43 700 44 800 45 700 59 300
Aktywa (tys. zł) 127 310 300 130 758 600 134 098 200 141 589 600
Kapitał własny (tys. zł)* 12 058 900 11 889 500 12 161 900 13 336 300
Liczba akcji (tys. szt.) 130 100,000 130 100,000 130 100,000 130 100,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 92,689 91,387 93,481 102,508
Zysk na akcję (zł) 2,477 2,865 2,912 3,476
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej