pb.pl
0,5300 zł
0,00% 0,0000 zł
B3System SA (B3S)

Informacje o spółce - B3SYSTEM

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

B3System oferuje systemy bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakresie: rozwiazan do ochrony systemów IT, polityki bezpieczenstwa IT oraz wspomagania zarzadzania. Na oferowane systemy składają się: systemy antywirusowe, antyspamowe, content filtering, zapory ogniowe, systemy wykrywania właman, zarzadzanie komputerami, HelpDesk, CRM, archiwizacja, szyfrowanie, autentykacja a także zwiazane z tym usługi oraz sprzedaż sprzętu komputerowego.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Marszałkowska 53/5
Kod: 00-676
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 4808900
Fax: +48 22 4808901
Internet: www.b3system.pl
Email: info@b3system.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
B3SYSTEM 62 463 2,52%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: B3System SA
Prezes: Paluchowski Paweł
Sektor: oprogramowanie
EKD: sprzedaż hurtowa komputerów, urzadzeń peryferyjnych i oprogramowania
Liczba akcji: 2 477 286
Zatrudnienie:
  • 1 (2015r.) - spółka
  • 102 (2009r.) - grupa
Audytor: WBS Audyt s. z o.o.
NIP: 5213060709
KRS: 0000259314
EKD: 51,84
Ticker GPW: B3S
ISIN: PLBSSTM00013

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 1 312 961,58 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 2 477 286 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 078 149
Liczba głosów na WZA: 2 577 286 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 43,52%
Kapitał akcyjny: 2 477 286,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 537 415
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 73,19%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 56,48%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
WIN General Mangement sp. z o.o. SKA 706 494 (28,52%) 706 494 (33,63%) 2014-12-30 -
Sandyoasis Management Ltd. wraz z Croswell Investments sp. z o.o. 171 841 (6,94%) 216 841 (10,32%) 2015-03-04 -
Muc Tomasz 137 351 (5,54%) 137 351 (6,54%) 2016-05-18 -
B3System SA 62 463 (2,52%) 476 729 (22,70%) 2016-03-30 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2018-03-22
seria O - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 785 485
785 485,00
1,00 1,00 3 262 771
3 262 771,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-01-05
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria N 785 485
785 485,00
1,00 1,00 3 262 771
3 262 771,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-12-30
podwyższenie kapitału seria I 105 686
171 211,32
0,10 1,62 9 466 156
946 615,60
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-12-15
2009-09-03
seria A - przekształcenie s.j. w SA 2006-06-06 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-06-22
seria B - przekształcenie s.j. w SA 2006-06-06 4 000 000
400 000,00
0,10 0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-12-19
2006-06-22
2007-02-01
seria D - subskrypcja prywatna 2006-08-09 100 000
10 000,00
0,10 0,10 5 850 000
585 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-12-19
2006-09-20
2007-02-01
seria C - subskrypcja prywatna 2006-08-09 750 000
1 500 000,00
0,10 2,00 5 750 000
575 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-12-19
2006-09-20
2007-02-01
seria E - B3System Security sp. z o.o. aport: ZCP B3System Security 2006-10-20 1 080 000
140 400,00
0,10 0,13 6 930 000
693 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-12-19
2006-10-30
2007-02-01
seria F - subskrypcja publiczna 2006-11-07 1 170 000
4 680 000,00
0,10 4,00 8 100 000
810 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-12-19
2007-01-24
2007-02-01
seria H - akcjonariusze HS Partner Pro-Test SA aport: akcje HS Partner Pro-Test SA i udziały Pro-Test. sp. z o.o. 2007-08-27 1 054 870
4 535 941,00
0,10 4,30 9 360 470
936 047,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-08-18
2007-11-02
2008-10-21
seria G - udziałowcy Navipro sp. z o.o. aport: 80% udziałów Navipro sp. z o.o. 2007-08-27 205 600
1 799 000,00
0,10 8,75 8 305 600
830 560,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-10-10
2007-11-05
seria I - ofeta menedżerska 2007-12-12 1 170 059
1 895 495,58
0,10 1,62 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - oferta menedżerska 2009-04-22 21 187
25 424,40
0,10 1,20 14 155 938
1 415 593,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-19
połączenie z Pro-Test sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2009-07-06 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-09-08
seria J - akcjonariusze Copi SA aport: 100% akcji Copi SA 2009-11-24 4 499 995
11 249 987,50
0,10 2,50 13 966 151
1 396 615,10
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-02-01
2010-09-09
seria K - oferta menedżerska 2010-08-18 168 600
202 320,00
0,10 1,20 14 134 751
1 413 475,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-03
połączenie z Navipro sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2010-11-30 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-30
połączenie z Copi SA bez podwyższania kapitału 2010-11-30 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria Ł - subskrypcja prywatna 2013-12-02 1 315 000
131 500,00
0,10 0,10 15 470 938
1 547 093,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-18
seria M - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2013-12-02 28 311 870
2 831 187,00
0,10 0,10 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


podwyższenie kapitału seria M 2014-03-19 9 301 940
930 194,00
0,10 0,10 24 772 878
2 477 287,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-04-09
scalenie akcji 10:1 2014-08-12 0
0,00
1,00 0,00 2 477 286
2 477 286,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-18
seria N - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2014-08-12 4 954 572
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2014-08-12 -18
0,00
0,10 0,00 24 772 860
2 477 286,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-08-28
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii M 2015-03-04 -785 485
0,00
1,00 0,00 2 477 286
2 477 286,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-03-04
połączenie z B3System Polska sp. z o.o. i Mexcom sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2015-06-29 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji serii N 2016-01-05 -785 485
0,00
1,00 0,00 2 477 286
2 477 286,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-05-18

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-12-10 Split 10:1
2008-01-30 Prawo poboru 8:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Paluchowski Paweł Prezes Zarządu 2014-04-14 IQMEDICA - Prezes Zarządu
DREWEX - Prezes Zarządu
MEDIATEL - Prezes Zarządu
HAWE - Prezes Zarządu

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Krakówka Andrzej Wiceprzewodniczący RN 2014-07-15 EUROSNAC - Prezes Zarządu
PLASTPAC - Wiceprezes Zarządu
Doleżał Grzegorz Członek RN 2013-06-06 -
Perz Paweł Członek RN 2013-12-16 -
Borkowska-Piotrowska, Katarzyna Członek RN 2014-04-30 -