pb.pl
9,6000 zł
-4,00% -0,4000 zł
Betacom SA (BCM)

Wyniki finansowe - BETACOM

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 36 192 25 010 17 906 21 993
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -235 548 1 354 102
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -376 517 1 329 69
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -313 399 1 071 32
Amortyzacja (tys. zł) 432 393 366 446
EBITDA (tys. zł) 197 941 1 720 548
Aktywa (tys. zł) 48 535 52 655 40 279 40 757
Kapitał własny (tys. zł)* 19 209 19 608 20 679 20 711
Liczba akcji (tys. szt.) 2 020,000 2 020,000 2 020,000 2 020,000
Zysk na akcję (zł) -0,155 0,198 0,530 0,016
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,509 9,707 10,237 10,253
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej