pb.pl
9,7100 zł
-6,27% -0,6500 zł
Betacom SA (BCM)

Wyniki finansowe - BETACOM

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 27 648 36 192 25 010 17 906
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -11 -235 548 1 354
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -21 -376 517 1 329
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -26 -313 399 1 071
Amortyzacja (tys. zł) 430 432 393 366
EBITDA (tys. zł) 419 197 941 1 720
Aktywa (tys. zł) 52 931 48 535 52 655 40 279
Kapitał własny (tys. zł)* 21 037 19 209 19 608 20 679
Liczba akcji (tys. szt.) 2 020,000 2 020,000 2 020,000 2 020,000
Zysk na akcję (zł) -0,013 -0,155 0,198 0,530
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,414 9,509 9,707 10,237
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej