pb.pl
10,2000 zł
5,05% 0,4900 zł
Betacom SA (BCM)

Wyniki finansowe - BETACOM

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

Q 0000 I Q 2001 I Q 2002 II Q 2002
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 41 538 0 0 9 103
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 378 0 0 245
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 568 0 0 221
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 583 0 0 159
Amortyzacja (tys. zł) 2 578 0 0 86
EBITDA (tys. zł) 5 956 0 0 331
Aktywa (tys. zł) 56 909 11 943 7 598 8 261
Kapitał własny (tys. zł)* 19 831 2 354 2 618 2 777
Liczba akcji (tys. szt.) 2 020,000 2 020,000 2 020,000 2 020,000
Zysk na akcję (zł) 1,774 0,000 0,000 0,079
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,817 1,165 1,296 1,375
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej