pb.pl
9,1500 zł
1,67% 0,1500 zł
Betacom SA (BCM)

Wyniki finansowe - BETACOM

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2001 I Q 2002 II Q 2002 III Q 2002
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 9 103 10 027
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 245 269
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 221 240
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 159 172
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 86 81
EBITDA (tys. zł) 0 0 331 350
Aktywa (tys. zł) 11 943 7 598 8 261 8 261
Kapitał własny (tys. zł)* 2 354 2 618 2 777 2 777
Liczba akcji (tys. szt.) 2 020,000 2 020,000 2 020,000 2 020,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,079 0,085
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,165 1,296 1,375 1,375
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej