pb.pl
8,9400 zł
-5,70% -0,5400 zł
Betacom SA (BCM)

Wyniki finansowe - BETACOM

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

Q 0000 I Q 2001
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 41 538 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 378 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 568 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 583 0
Amortyzacja (tys. zł) 2 578 0
EBITDA (tys. zł) 5 956 0
Aktywa (tys. zł) 56 909 11 943
Kapitał własny (tys. zł)* 19 831 2 354
Liczba akcji (tys. szt.) 2 020,000 2 020,000
Zysk na akcję (zł) 1,774 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,817 1,165
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej