pb.pl
10,0000 zł
-0,99% -0,1000 zł
Betacom SA (BCM)

Wyniki finansowe - BETACOM

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 34 880 44 144 45 296 33 489
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 437 600 1 447 769
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 393 653 1 501 670
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 312 514 1 200 531
Amortyzacja (tys. zł) 351 880 366 379
EBITDA (tys. zł) 788 1 480 1 813 1 148
Aktywa (tys. zł) 71 901 57 755 90 612 57 759
Kapitał własny (tys. zł)* 18 919 19 332 20 532 21 063
Liczba akcji (tys. szt.) 2 020,000 2 020,000 2 020,000 2 020,000
Zysk na akcję (zł) 0,154 0,254 0,594 0,263
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,366 9,570 10,164 10,427
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej