pb.pl
10,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Betacom SA (BCM)

Wyniki finansowe - BETACOM

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 44 144 45 296 33 489 27 648
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 600 1 447 769 -11
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 653 1 501 670 -21
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 514 1 200 531 -26
Amortyzacja (tys. zł) 880 366 379 430
EBITDA (tys. zł) 1 480 1 813 1 148 419
Aktywa (tys. zł) 57 755 90 612 57 759 52 931
Kapitał własny (tys. zł)* 19 332 20 532 21 063 21 037
Liczba akcji (tys. szt.) 2 020,000 2 020,000 2 020,000 2 020,000
Zysk na akcję (zł) 0,254 0,594 0,263 -0,013
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,570 10,164 10,427 10,414
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej