pb.pl
8,4100 zł
0,84% 0,0700 zł
Betacom SA (BCM)

Wyniki finansowe - BETACOM

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 39 184 13 383 34 880 44 144
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 010 -1 421 437 600
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 214 -1 473 393 653
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 962 -1 196 312 514
Amortyzacja (tys. zł) 519 334 351 880
EBITDA (tys. zł) 1 529 -1 087 788 1 480
Aktywa (tys. zł) 72 000 52 301 71 901 57 755
Kapitał własny (tys. zł)* 19 803 18 607 18 919 19 332
Liczba akcji (tys. szt.) 2 020,000 2 020,000 2 020,000 2 020,000
Zysk na akcję (zł) 0,476 -0,592 0,154 0,254
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,803 9,211 9,366 9,570
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej