pb.pl
10,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Betacom SA (BCM)

Wyniki finansowe - BETACOM

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 38 927 39 184 13 383 34 880
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 887 1 010 -1 421 437
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 733 1 214 -1 473 393
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 567 962 -1 196 312
Amortyzacja (tys. zł) 616 519 334 351
EBITDA (tys. zł) 1 503 1 529 -1 087 788
Aktywa (tys. zł) 76 571 72 000 52 301 71 901
Kapitał własny (tys. zł)* 18 841 19 803 18 607 18 919
Liczba akcji (tys. szt.) 2 020,000 2 020,000 2 020,000 2 020,000
Zysk na akcję (zł) 0,281 0,476 -0,592 0,154
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,327 9,803 9,211 9,366
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej