pb.pl
10,1000 zł
-0,79% -0,0800 zł
Betacom SA (BCM)

Wyniki finansowe - BETACOM

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 32 064 38 927 39 184 13 383
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 120 887 1 010 -1 421
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 120 733 1 214 -1 473
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 94 567 962 -1 196
Amortyzacja (tys. zł) 615 616 519 334
EBITDA (tys. zł) 735 1 503 1 529 -1 087
Aktywa (tys. zł) 61 325 76 571 72 000 52 301
Kapitał własny (tys. zł)* 19 890 18 841 19 803 18 607
Liczba akcji (tys. szt.) 2 020,000 2 020,000 2 020,000 2 020,000
Zysk na akcję (zł) 0,047 0,281 0,476 -0,592
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,847 9,327 9,803 9,211
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej