pb.pl
10,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Betacom SA (BCM)

Wyniki finansowe - BETACOM

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 23 286 42 324 17 675 32 064
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 568 1 459 -198 120
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 712 1 325 -117 120
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 562 1 087 -144 94
Amortyzacja (tys. zł) 499 548 583 615
EBITDA (tys. zł) 1 067 2 007 385 735
Aktywa (tys. zł) 50 380 75 794 54 974 61 325
Kapitał własny (tys. zł)* 18 853 19 940 19 796 19 890
Liczba akcji (tys. szt.) 2 020,000 2 020,000 2 020,000 2 020,000
Zysk na akcję (zł) 0,278 0,538 -0,071 0,047
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,333 9,871 9,800 9,847
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej