pb.pl
10,2000 zł
5,05% 0,4900 zł
Betacom SA (BCM)

Wyniki finansowe - BETACOM

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 21 846 23 286 42 324 17 675
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 356 568 1 459 -198
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 405 712 1 325 -117
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 318 562 1 087 -144
Amortyzacja (tys. zł) 603 499 548 583
EBITDA (tys. zł) 959 1 067 2 007 385
Aktywa (tys. zł) 56 160 50 380 75 794 54 974
Kapitał własny (tys. zł)* 19 806 18 853 19 940 19 796
Liczba akcji (tys. szt.) 2 020,000 2 020,000 2 020,000 2 020,000
Zysk na akcję (zł) 0,157 0,278 0,538 -0,071
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,805 9,333 9,871 9,800
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej