pb.pl
1,0500 zł
-14,63% -0,1800 zł
Bit Evil SA (BIT)

Wyniki finansowe - BITEVIL

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 337 298 296 515
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 16 -80 -117 193
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 15 -80 -117 189
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 14 -78 -117 189
Amortyzacja (tys. zł) 26 26 26 -25
EBITDA (tys. zł) 42 -54 -91 168
Aktywa (tys. zł) 2 719 2 638 2 525 2 728
Kapitał własny (tys. zł)* 2 695 2 617 2 500 2 689
Liczba akcji (tys. szt.) 2 673,864 2 673,864 2 673,864 2 673,864
Zysk na akcję (zł) 0,005 -0,029 -0,044 0,071
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,008 0,979 0,935 1,005
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej