pb.pl
306,6000 zł
1,66% 5,0000 zł
Santander Bank Polska SA (SPL)

Wyniki finansowe - SANPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 1 982 843 2 081 699 2 116 449 2 166 156
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 664 230 629 803 661 065 662 229
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 2 034 812 2 210 196 2 334 979 2 352 670
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 008 862 615 870 887 663 936 752
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 767 109 350 687 607 214 625 657
Amortyzacja (tys. zł) 88 975 152 581 157 218 157 547
Aktywa (tys. zł) 205 852 860 208 266 363 205 826 460 204 072 985
Kapitał własny (tys. zł)* 25 104 027 25 464 252 24 202 134 24 937 399
Liczba akcji (tys. szt.) 102 088,305 102 088,305 102 088,305 102 088,305
Wartość księgowa na akcję (zł) 245,905 249,434 237,071 244,273
Zysk na akcję (zł) 7,514 3,435 5,948 6,129
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej