pb.pl
295,4000 zł
-3,65% -11,2000 zł
Santander Bank Polska SA (SPL)

Wyniki finansowe - SANPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 1 684 729 1 688 501 1 736 743 1 805 709
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 655 957 603 973 649 627 608 742
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 1 957 928 1 907 904 2 110 439 2 029 122
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 839 919 715 357 915 590 786 343
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 548 991 440 899 651 285 505 929
Amortyzacja (tys. zł) 84 657 82 536 79 866 82 093
Aktywa (tys. zł) 152 674 444 157 556 422 168 517 212 177 399 883
Kapitał własny (tys. zł)* 21 907 220 22 234 904 22 577 440 23 057 026
Liczba akcji (tys. szt.) 99 234,534 99 234,534 99 234,534 99 333,481
Wartość księgowa na akcję (zł) 220,762 224,064 227,516 232,117
Zysk na akcję (zł) 5,532 4,443 6,563 5,093
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej