pb.pl
289,8000 zł
-1,90% -5,6000 zł
Santander Bank Polska SA (SPL)

Wyniki finansowe - SANPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 0000 II Q 2000
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 481 527 0
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 137 655 0
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 418 295 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 88 665 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 72 500 0
Amortyzacja (tys. zł) 125 875 0
Aktywa (tys. zł) 27 611 833 22 073 807
Kapitał własny (tys. zł)* 2 407 597 1 838 750
Liczba akcji (tys. szt.) 72 960,284 72 960,284
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,994 25,202
Zysk na akcję (zł) 32,999 0,000
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej