pb.pl
289,8000 zł
-1,90% -5,6000 zł
Santander Bank Polska SA (SPL)

Wyniki finansowe - SANPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 1 592 287 1 559 802 1 620 968 1 663 808
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 621 355 582 576 620 824 667 457
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 1 818 394 1 806 326 1 920 706 1 928 112
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 711 036 740 028 933 996 821 278
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 460 949 453 044 651 111 559 908
Amortyzacja (tys. zł) 74 710 74 269 77 840 82 167
Aktywa (tys. zł) 150 099 716 146 378 295 149 766 718 150 424 368
Kapitał własny (tys. zł)* 19 780 827 20 358 513 20 615 108 21 294 117
Liczba akcji (tys. szt.) 99 234,534 99 234,534 99 234,534 99 234,534
Wartość księgowa na akcję (zł) 199,334 205,156 207,741 214,584
Zysk na akcję (zł) 4,645 4,565 6,561 5,642
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej