pb.pl
295,4000 zł
-3,65% -11,2000 zł
Santander Bank Polska SA (SPL)

Wyniki finansowe - SANPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 1 458 617 1 461 977 1 479 026 1 527 630
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 618 690 577 347 575 852 613 910
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 1 714 214 1 798 842 2 077 327 1 770 805
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 404 581 769 225 1 004 704 637 089
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 277 142 556 473 723 492 425 933
Amortyzacja (tys. zł) 66 149 65 313 68 847 68 350
Aktywa (tys. zł) 139 708 700 137 785 835 142 248 818 142 038 919
Kapitał własny (tys. zł)* 19 392 029 20 072 679 19 217 715 19 658 004
Liczba akcji (tys. szt.) 99 234,534 99 234,534 99 234,534 99 234,534
Wartość księgowa na akcję (zł) 195,416 202,275 193,660 198,096
Zysk na akcję (zł) 2,793 5,608 7,291 4,292
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej