pb.pl
95,7000 zł
0,21% 0,2000 zł
CCC S.A. (CCC)

Wyniki finansowe - CCC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 0000 IV Q 2001 IV Q 2002
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 81 946 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 13 533 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 12 207 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 10 110 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 141 0 0
EBITDA (tys. zł) 13 674 0 0
Aktywa (tys. zł) 180 110 101 991 135 793
Kapitał własny (tys. zł)* 124 517 21 001 22 757
Liczba akcji (tys. szt.) 38 400,000 32 000,000 32 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,263 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,243 0,656 0,711
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej