pb.pl
91,2000 zł
-0,60% -0,5500 zł
CCC S.A. (CCC)

Wyniki finansowe - CCC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 104 600 658 700 1 270 700 1 192 900
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 246 800 -78 000 271 700 30 200
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 221 000 -93 600 243 000 -3 500
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 143 200 -145 700 228 200 -44 700
Amortyzacja (tys. zł) 23 500 136 200 143 200 155 000
EBITDA (tys. zł) 270 300 58 200 414 900 185 200
Aktywa (tys. zł) 3 369 900 5 723 000 6 948 700 6 777 900
Kapitał własny (tys. zł)* 1 100 500 965 700 1 037 600 999 200
Liczba akcji (tys. szt.) 41 164,000 41 164,000 41 164,000 41 164,000
Zysk na akcję (zł) 3,479 -3,540 5,544 -1,086
Wartość księgowa na akcję (zł) 26,735 23,460 25,206 24,274
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej