pb.pl
96,9500 zł
0,00% 0,0000 zł
CCC S.A. (CCC)

Wyniki finansowe - CCC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 132 600 720 400 1 125 800 987 200
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 218 100 -16 100 180 100 52 300
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 208 900 -34 600 164 500 48 200
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 186 600 -40 800 148 200 38 600
Amortyzacja (tys. zł) 22 000 19 600 20 300 29 300
EBITDA (tys. zł) 240 100 3 500 200 400 81 600
Aktywa (tys. zł) 2 400 900 2 900 100 3 077 400 2 854 300
Kapitał własny (tys. zł)* 918 700 885 700 923 400 963 000
Liczba akcji (tys. szt.) 38 400,000 39 127,900 39 164,000 39 164,000
Zysk na akcję (zł) 4,859 -1,043 3,784 0,986
Wartość księgowa na akcję (zł) 23,924 22,636 23,578 24,589
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej