pb.pl
95,7000 zł
0,21% 0,2000 zł
CCC S.A. (CCC)

Wyniki finansowe - CCC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 755 400 534 600 864 900 664 700
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 118 300 -4 800 138 000 25 200
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 114 300 -14 700 142 400 9 500
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 105 200 -19 500 131 600 8 200
Amortyzacja (tys. zł) 23 500 16 200 13 000 21 500
EBITDA (tys. zł) 141 800 11 400 151 000 46 700
Aktywa (tys. zł) 2 072 000 2 286 000 2 433 400 2 596 900
Kapitał własny (tys. zł)* 1 123 600 1 101 900 938 400 992 100
Liczba akcji (tys. szt.) 38 400,000 38 400,000 38 400,000 38 400,000
Zysk na akcję (zł) 2,740 -0,508 3,427 0,214
Wartość księgowa na akcję (zł) 29,260 28,695 24,438 25,836
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej