pb.pl
3,6400 zł
17,42% 0,5400 zł
Foxbuy.com SA (FOX)

Wyniki finansowe - FOXBUY

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2010 I Q 2011 II Q 2011
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 434 463 763
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 69 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 46 69 11
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 37 56 7
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 69 0
Aktywa (tys. zł) 523 1 081 1 615
Kapitał własny (tys. zł)* 266 492 900
Liczba akcji (tys. szt.) 4 650,000 4 650,000 4 650,000
Zysk na akcję (zł) 0,008 0,012 0,002
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,057 0,106 0,194
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej