pb.pl
3,6400 zł
17,42% 0,5400 zł
Foxbuy.com SA (FOX)

Wyniki finansowe - FOXBUY

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 401 193 67 13
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -638 -426 -70 -98
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -642 -429 -74 -102
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -534 -398 -74 -102
Amortyzacja (tys. zł) 19 5 2 78
EBITDA (tys. zł) -619 -421 -68 -20
Aktywa (tys. zł) 2 499 1 607 1 517 1 411
Kapitał własny (tys. zł)* 864 466 392 290
Liczba akcji (tys. szt.) 7 650,000 7 650,000 7 650,000 7 650,000
Zysk na akcję (zł) -0,070 -0,052 -0,010 -0,013
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,113 0,061 0,051 0,038
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej