pb.pl
2,9200 zł
-1,02% -0,0300 zł
Foxbuy.com SA (FOX)

Wyniki finansowe - FOXBUY

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 000 1 211 674 559
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -345 -442 -95 -49
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -352 -451 -102 -47
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -317 -410 -98 -34
Amortyzacja (tys. zł) 106 118 102 30
EBITDA (tys. zł) -239 -324 7 -19
Aktywa (tys. zł) 2 959 2 794 2 810 2 601
Kapitał własny (tys. zł)* 2 037 1 530 1 433 1 399
Liczba akcji (tys. szt.) 7 650,000 7 650,000 7 650,000 7 650,000
Zysk na akcję (zł) -0,041 -0,054 -0,013 -0,004
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,266 0,200 0,187 0,183
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej