pb.pl
3,6400 zł
17,42% 0,5400 zł
Foxbuy.com SA (FOX)

Wyniki finansowe - FOXBUY

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 250 1 960 861 1 412
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -115 -528 -77 -318
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -134 -534 -83 -327
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -134 -390 -83 -283
Amortyzacja (tys. zł) 118 116 118 110
EBITDA (tys. zł) 3 -412 41 -208
Aktywa (tys. zł) 4 326 4 523 4 198 3 737
Kapitał własny (tys. zł)* 3 214 2 721 2 637 2 354
Liczba akcji (tys. szt.) 7 650,000 7 650,000 7 650,000 7 650,000
Zysk na akcję (zł) -0,017 -0,051 -0,011 -0,037
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,420 0,356 0,345 0,308
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej