pb.pl
1,2400 zł
-3,13% -0,0400 zł
InventionMed S.A. (INM)

Wyniki finansowe - INVENTION

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -133 -236 -395 -216
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -274 -196 -398 -110
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -215 -196 -398 -110
Amortyzacja (tys. zł) 26 80 80 60
EBITDA (tys. zł) -107 -156 -315 -156
Aktywa (tys. zł) 13 695 15 465 15 011 14 688
Kapitał własny (tys. zł)* 11 070 14 874 14 475 14 366
Liczba akcji (tys. szt.) 25 696,789 35 696,789 35 696,789 35 696,789
Zysk na akcję (zł) -0,008 -0,005 -0,011 -0,003
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,431 0,417 0,406 0,402
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej