pb.pl
1,2400 zł
-3,13% -0,0400 zł
InventionMed S.A. (INM)

Wyniki finansowe - INVENTION

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0 850
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -107 -100 -101 742
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -77 -41 -25 715
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -85 -41 -25 672
Amortyzacja (tys. zł) 86 71 71 71
EBITDA (tys. zł) -21 -29 -30 813
Aktywa (tys. zł) 11 615 11 504 11 368 11 996
Kapitał własny (tys. zł)* 10 737 10 696 10 671 11 343
Liczba akcji (tys. szt.) 25 696,789 25 696,789 25 696,789 25 696,789
Zysk na akcję (zł) -0,003 -0,002 -0,001 0,026
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,418 0,416 0,415 0,441
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej