pb.pl
1,2200 zł
-9,63% -0,1300 zł
InventionMed S.A. (INM)

Wyniki finansowe - INVENTION

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) -1 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -192 -141 -101 -97
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -112 -154 -98 -78
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 41 -154 -98 -78
Amortyzacja (tys. zł) 66 67 73 60
EBITDA (tys. zł) -126 -74 -28 -37
Aktywa (tys. zł) 12 485 12 349 11 894 11 765
Kapitał własny (tys. zł)* 11 171 11 017 10 918 10 840
Liczba akcji (tys. szt.) 25 696,789 25 696,789 25 696,789 25 696,789
Zysk na akcję (zł) 0,002 -0,006 -0,004 -0,003
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,435 0,429 0,425 0,422
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej