pb.pl
1,2200 zł
-9,63% -0,1300 zł
InventionMed S.A. (INM)

Wyniki finansowe - INVENTION

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

Q 0000 IV Q 2010 IV Q 2011 II Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -133 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -274 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -215 0 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 26 0 0 0
EBITDA (tys. zł) -107 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 13 739 138 1 123 1 304
Kapitał własny (tys. zł)* 11 128 -588 294 734
Liczba akcji (tys. szt.) 1 112,500 1 112,500 1 112,500
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,529 0,264 0,660
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej