pb.pl
21,9000 zł
-1,79% -0,4000 zł
CDRL S.A. (CDL)

Wyniki finansowe - CDRL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 61 988 57 063 54 745 71 583
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 10 181 2 328 7 801 6 956
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 7 326 1 098 9 754 6 684
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 5 989 782 7 989 5 362
Amortyzacja (tys. zł) 1 076 1 147 1 179 1 164
EBITDA (tys. zł) 11 257 3 475 8 980 8 120
Aktywa (tys. zł) 153 203 149 843 160 158 164 093
Kapitał własny (tys. zł)* 77 853 78 278 80 303 85 599
Liczba akcji (tys. szt.) 6 054,544 6 054,544 6 054,544 6 054,544
Zysk na akcję (zł) 0,989 0,129 1,320 0,886
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,859 12,929 13,263 14,138
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej