pb.pl
21,9000 zł
-1,79% -0,4000 zł
CDRL S.A. (CDL)

Wyniki finansowe - CDRL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 52 201 50 471 50 626 66 207
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 084 2 635 6 522 5 552
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 7 411 1 262 2 390 5 021
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 6 186 1 007 1 940 4 052
Amortyzacja (tys. zł) 985 1 018 1 050 972
EBITDA (tys. zł) 7 069 3 653 7 572 6 524
Aktywa (tys. zł) 133 672 134 893 144 348 149 131
Kapitał własny (tys. zł)* 73 008 73 073 67 820 71 951
Liczba akcji (tys. szt.) 6 054,544 6 054,544 6 054,544 6 054,544
Zysk na akcję (zł) 1,022 0,166 0,320 0,669
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,058 12,069 11,202 11,884
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej