pb.pl
21,0000 zł
-4,11% -0,9000 zł
CDRL S.A. (CDL)

Wyniki finansowe - CDRL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 47 043 45 165 47 617 58 692
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 215 3 409 5 363 3 877
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 936 948 5 510 3 042
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 479 872 4 388 2 581
Amortyzacja (tys. zł) 735 736 788 864
EBITDA (tys. zł) 4 950 4 145 6 151 4 741
Aktywa (tys. zł) 122 542 133 605 139 547 135 043
Kapitał własny (tys. zł)* 63 284 64 160 64 240 66 761
Liczba akcji (tys. szt.) 6 054,544 6 054,544 6 054,544 6 054,544
Zysk na akcję (zł) 0,409 0,144 0,725 0,426
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,452 10,597 10,610 11,027
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej