pb.pl
21,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
CDRL S.A. (CDL)

Wyniki finansowe - CDRL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2011 IV Q 2011
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0
Aktywa (tys. zł) 71 607 86 614
Kapitał własny (tys. zł)* 24 979 22 643
Liczba akcji (tys. szt.) 5 054,544 5 054,544
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,942 4,480
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej