pb.pl
6,5000 zł
-0,76% -0,0500 zł
Celtic Property Developments SA (CPD)

Wyniki finansowe - CELTIC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 801 7 494 5 025 4 457
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 14 984 13 570 6 795 -5 107
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 16 935 11 791 2 138 -4 092
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 187 10 755 7 726 -4 270
Amortyzacja (tys. zł) 58 53 58 53
EBITDA (tys. zł) 15 042 13 623 6 853 -5 054
Aktywa (tys. zł) 761 000 743 573 603 220 597 166
Kapitał własny (tys. zł)* 471 719 482 460 347 235 343 012
Liczba akcji (tys. szt.) 39 354,020 39 354,020 39 354,020 39 354,020
Zysk na akcję (zł) 0,081 0,273 0,196 -0,109
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,987 12,259 8,823 8,716
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej