pb.pl
5,8000 zł
-1,69% -0,1000 zł
Celtic Property Developments SA (CPD)

Wyniki finansowe - CELTIC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 5 025 4 457 4 509 4 875
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 795 -5 107 -25 378 5 600
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 138 -4 092 -27 022 4 888
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 7 726 -4 270 -16 128 9 694
Amortyzacja (tys. zł) 0 53 58 0
EBITDA (tys. zł) 6 795 -5 054 -25 320 5 600
Aktywa (tys. zł) 603 220 597 166 582 768 536 709
Kapitał własny (tys. zł)* 347 235 343 012 326 879 293 577
Liczba akcji (tys. szt.) 39 354,020 39 354,020 39 354,020 26 371,131
Zysk na akcję (zł) 0,196 -0,109 -0,410 0,368
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,823 8,716 8,306 11,133
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej