pb.pl
0,3300 zł
-2,94% -0,0100 zł
Chemoservis-Dwory SA (CHS)

Informacje o spółce - CHEMOS

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa realizuje przede wszystkim kompleksowe usługi związane z całodobowym technicznym utrzymaniem ruchu na instalacjach: chemicznych, petrochemicznych, energetycznych oraz elektrycznych. Zajmuje się także remontem i modernizacją instalacji, urządzeń i armatury przemysłowej, obróbką skrawaniem jak również pracami budowlano montażowymi, w tym zleceniami na zasadzie generalnego wykonawstwa.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Chemików 1
Kod: 32-600
Miejscowość: Oświęcim
Kraj: Polska
Telefon: +48 33 8472062
Fax: +48 33 8473704
Internet: www.chemoservis.pl
Email: sekretariat@chemoservis.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Chemoservis-Dwory SA w upadłości
Prezes: Paszek Wiesław
Sektor: usługi dla przedsiębiorstw
EKD: produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Liczba akcji: 25 007 500
Zatrudnienie:
  • 379 (2016r.) - spółka
  • 1 302 (2016r.) - grupa
Audytor: Misters Audytor Adviser sp. z o.o.
NIP: 5491911468
KRS: 0000287238
EKD: 25,11
Ticker GPW: CHS
ISIN: PLCHMDW00010

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 8 252 475 Liczba dużych akcjonariuszy: 7
Liczba akcji: 25 007 500 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 28 551 936
Liczba głosów na WZA: 25 007 500 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 114,16%
Kapitał akcyjny: 20 006 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 28 551 936
Cena nominalna akcji: 0,80 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 114,16%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: -14,16%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Petroeltech SA 7 598 717 (30,38%) 7 598 717 (30,38%) 2012-09-07 -
Capital Fund as 5 292 000 (21,16%) 5 292 000 (21,16%) 2019-01-25 -
Fundusz Nowych Technologii enter finto 4 530 000 (18,11%) 4 530 000 (18,11%) 2019-02-06 -
Bioerg SA 3 259 343 (13,03%) 3 259 343 (13,03%) 2018-11-27 -
Onova Investment sp. z o.o. 3 250 000 (13,00%) 3 250 000 (13,00%) 2019-02-06 -
Petro Mechanika SA 3 220 569 (12,88%) 3 220 569 (12,88%) 2016-02-11 -
Petro Remont sp. z o.o. 1 401 307 (5,60%) 1 401 307 (5,60%) 2013-01-30 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 3 792 000
3 792 000,00
1,00 1,00 3 792 000
3 792 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-09-03
2008-11-25
ogłoszenie upadłości 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-07-11
seria B - prawo poboru 2007-09-25 3 000 000
3 000 000,00
1,00 1,00 6 792 000
6 792 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-11-28
split 1:2 2008-02-21 0
0,00
0,50 0,00 13 584 000
6 792 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja publiczna decyzją z dnia 3.11.2008 odstąpiono od oferty 2008-02-21 4 400 000
0,00
0,50 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:5 2009-09-24 0
0,00
0,10 0,00 67 920 000
6 792 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-11-24

seria C - prawo poboru 3:1 2009-09-24 22 640 000
14 716 000,00
0,10 0,65 90 560 000
9 056 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-04-16
2010-03-30
2010-04-19
seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2010-08-30 109 500 000
0,00
0,10 0,00 200 060 000
20 006 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-12-07
2011-01-31
2010-12-08
scalenie akcji 8:1 2014-03-25 0
0,00
0,80 0,00 25 007 500
20 006 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-15
seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2016-08-08 50 015 000
0,00
0,80 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - prawo poboru 12:1 2016-09-26 2 083 959
0,00
0,80 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-06-10 Split 8:1
2012-08-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2012-07-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2009-12-22 Prawo poboru 3:1
2009-11-24 Split 1:5
2009-06-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2009-06-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Paszek Wiesław Prezes Zarządu 2019-03-29 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Karaszewski Jan Przewodniczący RN 2019-03-25 UNITED - Prezes Zarządu
DEVORAN - Prezes Zarządu
PMPG - Członek RN
Karaszewski Sławomir Wiceprzewodniczący RN 2019-03-25 BIOERG - Prezes Zarządu
IALBGR - Prezes Zarządu
DEVORAN - Członek RN
Nyznar Michał Sekretarz RN 2019-03-25 -
Moszkiewicz Krzysztof Członek RN 2019-03-25 LETUS - Przewodniczący RN
BACD - Członek RN
DEVORAN - Członek RN
UNITED - Członek RN
BIOERG - Członek RN
PC_GUARD - Członek RN
IALBGR - Członek RN
Tymczyszyn Michał Członek RN 2019-03-25 DEVORAN - Członek RN
UNITED - Członek RN
BIOERG - Członek RN
IALBGR - Członek RN