pb.pl
42,0000 zł
-1,41% -0,6000 zł
Ciech SA (CIE)

Wyniki finansowe - CIECH

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 885 670 933 505 882 731 970 752
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 102 083 124 194 60 331 92 592
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 95 789 127 292 39 655 48 402
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 73 897 98 595 26 843 -16 303
Amortyzacja (tys. zł) 63 336 64 032 70 634 77 201
EBITDA (tys. zł) 165 419 188 226 130 965 169 793
Aktywa (tys. zł) 4 665 833 4 747 448 4 672 271 4 831 303
Kapitał własny (tys. zł)* 2 260 334 1 948 370 2 004 009 1 969 827
Liczba akcji (tys. szt.) 52 699,909 52 699,909 52 699,909 52 699,909
Zysk na akcję (zł) 1,402 1,871 0,509 -0,309
Wartość księgowa na akcję (zł) 42,891 36,971 38,027 37,378
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej