pb.pl
36,5000 zł
-1,35% -0,5000 zł
Ciech SA (CIE)

Wyniki finansowe - CIECH

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 970 752 952 705 944 645 848 138
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 92 592 83 375 61 251 25 981
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 42 288 72 493 41 542 15 403
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -87 291 61 775 19 355 933
Amortyzacja (tys. zł) 77 201 76 929 76 903 77 685
EBITDA (tys. zł) 169 793 160 304 138 154 103 666
Aktywa (tys. zł) 4 822 132 4 956 764 4 855 534 4 894 788
Kapitał własny (tys. zł)* 1 898 839 1 935 810 1 971 816 1 956 587
Liczba akcji (tys. szt.) 52 699,909 52 699,909 52 699,909 52 699,909
Zysk na akcję (zł) -1,656 1,172 0,367 0,018
Wartość księgowa na akcję (zł) 36,031 36,733 37,416 37,127
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej