pb.pl
34,8000 zł
1,90% 0,6500 zł
Ciech SA (CIE)

Wyniki finansowe - CIECH

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 933 505 882 731 970 752 952 705
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 124 194 60 331 92 592 83 375
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 127 292 39 655 42 288 72 493
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 98 595 26 843 -87 291 61 775
Amortyzacja (tys. zł) 64 032 70 634 77 201 76 929
EBITDA (tys. zł) 188 226 130 965 169 793 160 304
Aktywa (tys. zł) 4 747 448 4 672 271 4 822 132 4 956 764
Kapitał własny (tys. zł)* 1 948 370 2 004 009 1 898 839 1 935 810
Liczba akcji (tys. szt.) 52 699,909 52 699,909 52 699,909 52 699,909
Zysk na akcję (zł) 1,871 0,509 -1,656 1,172
Wartość księgowa na akcję (zł) 36,971 38,027 36,031 36,733
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej