pb.pl
0,0500 zł
-15,25% -0,0090 zł
REDWOOD HOLDING S.A. (RWD)

Wyniki finansowe - REDWOOD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2007 IV Q 2007 I Q 2008 II Q 2008
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 23 101 22 868 26 151 23 581
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 012 1 427 2 787 1 533
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 842 1 307 2 501 612
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 428 888 2 053 700
Amortyzacja (tys. zł) 644 657 694 700
EBITDA (tys. zł) 3 656 2 084 3 481 2 233
Aktywa (tys. zł) 0 84 653 85 696 92 695
Kapitał własny (tys. zł)* 0 68 783 70 836 71 536
Liczba akcji (tys. szt.) 2 090,950 2 550,000 2 550,000 2 550,000
Zysk na akcję (zł) 1,161 0,348 0,805 0,275
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 26,974 27,779 28,053
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej