pb.pl
0,0500 zł
-15,25% -0,0090 zł
REDWOOD HOLDING S.A. (RWD)

Wyniki finansowe - REDWOOD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 76 555 479 669
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -10 327 -677 -19 910 -450
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -12 220 -714 -21 345 -487
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -11 559 -558 -21 210 -346
Amortyzacja (tys. zł) 247 217 93 173
EBITDA (tys. zł) -10 080 -460 -19 817 -277
Aktywa (tys. zł) 61 767 60 509 54 007 55 174
Kapitał własny (tys. zł)* 6 842 6 284 -14 926 -15 272
Liczba akcji (tys. szt.) 2 550,000 2 550,000 2 550,000 2 550,000
Zysk na akcję (zł) -4,533 -0,219 -8,318 -0,136
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,683 2,464 -5,853 -5,989
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej