pb.pl
0,0500 zł
-15,25% -0,0090 zł
REDWOOD HOLDING S.A. (RWD)

Wyniki finansowe - REDWOOD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 555 479 669 1 250
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -677 -19 910 -450 -10 239
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -714 -21 345 -487 -19 773
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -558 -21 210 -346 -21 096
Amortyzacja (tys. zł) 217 93 173 167
EBITDA (tys. zł) -460 -19 817 -277 -10 072
Aktywa (tys. zł) 60 509 54 007 55 174 30 122
Kapitał własny (tys. zł)* 6 284 -14 926 -15 272 -28 034
Liczba akcji (tys. szt.) 2 550,000 2 550,000 2 550,000 2 550,000
Zysk na akcję (zł) -0,219 -8,318 -0,136 -8,273
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,464 -5,853 -5,989 -10,994
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej