pb.pl
0,0500 zł
-15,25% -0,0090 zł
REDWOOD HOLDING S.A. (RWD)

Wyniki finansowe - REDWOOD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 12 816 288 -4 612 4 310
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -6 774 -3 124 -18 610 -61
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -8 102 13 670 17 794 349
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -13 492 17 213 10 285 577
Amortyzacja (tys. zł) 435 141 135 258
EBITDA (tys. zł) -6 339 -2 983 -18 475 197
Aktywa (tys. zł) 129 592 101 167 70 016 69 867
Kapitał własny (tys. zł)* 36 497 38 491 17 825 18 401
Liczba akcji (tys. szt.) 2 550,000 2 550,000 2 550,000 2 550,000
Zysk na akcję (zł) -5,291 6,750 4,033 0,226
Wartość księgowa na akcję (zł) 14,313 15,095 6,990 7,216
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej