pb.pl
0,0500 zł
-15,25% -0,0090 zł
REDWOOD HOLDING S.A. (RWD)

Wyniki finansowe - REDWOOD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 288 -4 612 4 310 76
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -3 124 -18 610 -61 -10 327
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 13 670 17 794 349 -12 220
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 17 213 10 285 577 -11 559
Amortyzacja (tys. zł) 141 135 258 247
EBITDA (tys. zł) -2 983 -18 475 197 -10 080
Aktywa (tys. zł) 101 167 70 016 69 867 61 767
Kapitał własny (tys. zł)* 38 491 17 825 18 401 6 842
Liczba akcji (tys. szt.) 2 550,000 2 550,000 2 550,000 2 550,000
Zysk na akcję (zł) 6,750 4,033 0,226 -4,533
Wartość księgowa na akcję (zł) 15,095 6,990 7,216 2,683
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej