pb.pl
0,0500 zł
-15,25% -0,0090 zł
REDWOOD HOLDING S.A. (RWD)

Wyniki finansowe - REDWOOD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 20 745 16 274 15 554 12 816
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 157 -11 765 -331 -6 774
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 416 -23 492 -319 -8 102
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -300 -21 207 -613 -13 492
Amortyzacja (tys. zł) 522 478 421 435
EBITDA (tys. zł) 1 679 -11 287 90 -6 339
Aktywa (tys. zł) 170 501 146 251 144 716 129 592
Kapitał własny (tys. zł)* 71 920 50 823 49 799 36 497
Liczba akcji (tys. szt.) 2 550,000 2 550,000 2 550,000 2 550,000
Zysk na akcję (zł) -0,118 -8,316 -0,240 -5,291
Wartość księgowa na akcję (zł) 28,204 19,931 19,529 14,313
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej