pb.pl
0,0500 zł
-15,25% -0,0090 zł
REDWOOD HOLDING S.A. (RWD)

Wyniki finansowe - REDWOOD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 20 126 20 745 16 274 15 554
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 298 1 157 -11 765 -331
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -169 416 -23 492 -319
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -325 -300 -21 207 -613
Amortyzacja (tys. zł) 485 522 478 421
EBITDA (tys. zł) 783 1 679 -11 287 90
Aktywa (tys. zł) 172 421 170 501 146 251 144 716
Kapitał własny (tys. zł)* 73 186 71 920 50 823 49 799
Liczba akcji (tys. szt.) 2 550,000 2 550,000 2 550,000 2 550,000
Zysk na akcję (zł) -0,127 -0,118 -8,316 -0,240
Wartość księgowa na akcję (zł) 28,700 28,204 19,931 19,529
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej