pb.pl
183,0000 zł
-3,68% -7,0000 zł
Comarch SA (CMR)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - COMARCH

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 345 311 415 635 338 688 327 800
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 27 058 49 914 20 944 25 213
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 38 589 36 991 19 354 26 749
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 18 162 29 199 8 923 20 224
Amortyzacja (tys. zł) 11 149 17 645 20 298 19 857
EBITDA (tys. zł) 38 207 67 559 41 242 45 070
Aktywa (tys. zł) 1 533 492 1 665 945 1 762 376 1 729 072
Kapitał własny (tys. zł)* 850 534 858 146 866 224 871 941
Liczba akcji (tys. szt.) 8 133,349 8 133,349 8 133,349 8 133,349
Zysk na akcję (zł) 2,233 3,590 1,097 2,487
Wartość księgowa na akcję (zł) 104,574 105,510 106,503 107,206
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej