pb.pl
191,5000 zł
1,32% 2,5000 zł
Comarch SA (CMR)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - COMARCH

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 338 688 327 800 354 478 416 901
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 20 944 25 213 66 209 42 158
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 19 354 26 749 53 936 55 257
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 8 923 20 224 42 500 45 913
Amortyzacja (tys. zł) 20 298 19 857 23 563 20 996
EBITDA (tys. zł) 41 242 45 070 89 772 63 154
Aktywa (tys. zł) 1 762 376 1 729 072 1 722 155 1 853 706
Kapitał własny (tys. zł)* 866 224 871 941 921 206 963 188
Liczba akcji (tys. szt.) 8 133,349 8 133,349 8 133,349 8 133,349
Zysk na akcję (zł) 1,097 2,487 5,225 5,645
Wartość księgowa na akcję (zł) 106,503 107,206 113,263 118,425
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej