pb.pl
3,6200 zł
-4,23% -0,1600 zł
Comperia.pl (CPL)

Informacje o spółce - COMPERIA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka prowadzi portale internetowe o tematyce finansowej, które umożliwiają internautom porównywanie produktów finansowych (produkty kredytowe, lokacyjne i ubezpieczeniowe) oferowane przez instytucje finansowe i wybór najkorzystniejszej oferty.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Konstruktorska 13
Kod: 02-673
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 6429119
Fax: +48 22 6429119
Internet: www.comperia.pl
Email: biuro@comperia.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Comperia.pl SA
Prezes:
Sektor: portale internetowe
EKD: działalność portali internetowych
Liczba akcji: 3 491 225
Zatrudnienie:
  • 37 (2017r.) - spółka
  • 54 (2017r.) - grupa
Audytor: B-Think Audit sp. z o.o.
NIP: 951-220-98-54
KRS: 0000390656
EKD: 63,12
Ticker GPW: CPL
ISIN: PLCOMPR00010

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 12 638 234,5 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 3 491 225 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 055 570
Liczba głosów na WZA: 4 176 942 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,88%
Kapitał akcyjny: 349 122,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 945 718
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70,51%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 41,12%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Talnet Holding Ltd. 744 890 (21,34%) 1 089 890 (26,09%) 2018-11-26 -
Dojnow, Marek Emanuel 632 378 (18,11%) 836 809 (20,03%) 2018-11-26 -
Investors TFI SA portfele 270 403 (7,75%) 270 403 (6,47%) 2018-06-30 MAB, ENT, VGO, AAT, APE, ARR, LRQ, DAT, ADV,
Fidea Capital Ltd. 209 861 (6,01%) 414 292 (9,92%) 2014-12-12 -
Jabłoński Adam 198 038 (5,67%) 334 324 (8,00%) 2018-01-16 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA do obrotu wprowadzone 404703 akcji 2011-06-08 1 090 420
109 042,00
0,10 0,10 1 090 420
109 042,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-04
2014-03-25
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-06-08 124 080
12 408,00
0,10 0,10 1 214 500
121 450,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-04
2014-03-25
seria C - subskrypcja prywatna 2011-09-06 121 450
1 001 962,50
0,10 8,25 1 335 950
133 595,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-10-28
2014-03-25
seria D - subskrypcja prywatna 2012-03-30 21 134
2 113,40
0,10 0,10 1 357 084
135 708,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-22
2014-03-25
seria E - subskrypcja prywatna 2012-11-23 220 900
3 534 400,00
0,10 16,00 1 577 984
157 798,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-02-20
2014-03-25
seria F - subskrypcja publiczna 2013-09-11 575 000
11 500 000,00
0,10 20,00 2 152 984
215 298,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-27
2014-03-25
seria D - kapitał docelowy 2014-03-27 4 907
0,00
0,10 0,00 2 157 891
215 789,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-04-17
seria G - prawo poboru 1:0,6179 2018-04-06 1 333 334
8 000 004,00
0,10 6,00 3 491 225
349 122,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-26

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-03-20 Prawo poboru 2157891:1333334

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Fiecek Szymon Członek Zarządu 2016-06-24 -
Małek Wojciech Członek Zarządu 2017-08-24 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Dojnow, Marek Emanuel Przewodniczący RN 2014-10-08 -
Christopher, Derek Alexander Wiceprzewodniczący RN 2014-10-08 - Członek Zarządu
Jabłoński Adam Członek RN 2016-06-24 -
Mędrala Krzysztof Członek RN 2017-06-23 EUROPA - Wiceprezes Zarządu
- Członek RN
Piwowarczyk Michał Członek RN 2017-06-23 -