pb.pl
3,8300 zł
0,26% 0,0100 zł
Grupa DUON SA (DUO)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - DUON

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa prowadzi działalność w dwóch obszarach: Infrastruktura i obrót. W segmencie infrastruktury działalność grupy skupia się na dostawach gazu ziemnego sieciowego i skroplonego (LNG) poprzez sieci dystrybucyjne oraz stacje regazyfikacji gazu LNG. W segmencie obrotu grupa prowadzi sprzedaż gazu ziemnego i energii elektrycznej odbiorcom końcowym na zasadzie TPA, tj. poprzez sieci operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Serdeczna 8
Kod: 62-081
Miejscowość: Przeźmierowo, Wysogotowo koło Poznania
Kraj: Polska
Telefon: +48 61 6641850
Fax: +48 61 6641851
Internet: www.duon.pl
Email: duon@duon.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Grupa Duon SA
Prezes: Caliński Mariusz
Sektor: dystrybucja paliw i gazu
EKD: działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Liczba akcji: 119 858 462
Zatrudnienie:
  • 12 (2009r.) - spółka
  • 61 (2011r.) - grupa
Audytor: Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5262857750
KRS: 0000235405
EKD: 70,10
Ticker GPW: DUO
ISIN: PLCPENR00035

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 459 057 909,46 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 119 858 462 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 119 858 462
Liczba głosów na WZA: 119 858 462 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 119 858 462,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 119 858 462
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Fortum Holding BV 119 858 462 (100,00%) 119 858 462 (100,00%) 2016-04-05 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2016-06-14
realizacja oferty menedżerskiej seria H 310 000
310 000,00
1,00 1,00 20 070 725
20 070 725,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-10-08
zamiana obligacji serii A akcje serii F 1 960 725
1 960 725,00
1,00 1,00 19 760 725
19 760 725,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-12-10
2007-12-12
realizacja oferty menedżerskiej seria H 98 930
98 930,00
1,00 1,00 24 504 725
24 504 725,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-11-05
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria L 1 052 670
1 052 670,00
1,00 1,00 103 521 223
103 521 223,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-05-06
2014-12-10
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria L 2 351 515
2 351 515,00
1,00 1,00 114 963 647
114 963 647,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-29
2015-11-02
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria M 609 000
980 490,00
1,00 1,61 115 572 647
115 572 647,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-29
2015-11-02
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria L 1 433 815
1 433 815,00
1,00 1,00 117 006 462
117 006 462,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-22
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria M 2 852 000
0,00
1,00 0,00 119 858 462
119 858 462,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-22
realizacja oferty menedżerskiej seria H 335 070
335 070,00
1,00 1,00 20 405 795
20 405 795,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-05-27
2009-07-17
2009-08-07
seria A - akcje założycielskie 2005-04-29 1 000 000
1 000 000,00
1,00 1,00 1 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-06-06
2007-11-28
seria B 2006-01-27 1 400 000
1 400 000,00
1,00 1,00 2 400 000
2 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-03-27
2007-11-28
seria C 2006-05-24 7 300 000
7 300 000,00
1,00 1,00 9 700 000
9 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-07-31
2007-11-28
seria D 2006-05-24 2 700 000
2 700 000,00
1,00 1,00 12 400 000
12 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-07-31
2007-11-28
seria E 2007-02-26 2 400 000
4 800 000,00
1,00 2,00 14 800 000
14 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-04-25
2007-11-28
seria F - za obligacje zamienne obligacje zamienne serii A 2007-04-17 7 500 000
7 500 000,00
1,00 1,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - ofeta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2007-04-27 868 000
868 000,00
1,00 1,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja publiczna 2007-04-27 3 000 000
27 000 000,00
1,00 9,00 17 800 000
17 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-09-13
2007-11-16
2007-11-28
seria I - prawo poboru 5,017:1 2008-06-10 4 000 000
12 000 000,00
1,00 3,00 24 405 795
24 405 795,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-04-15
2009-07-17
2009-08-07
połączenie z Energia Słupca sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2010-11-09 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-03
seria K - prawo poboru 1,4:1 2011-04-07 32 455 057
32 455 057,00
1,00 1,00 102 468 553
102 468 553,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-10-21
2012-01-17
2012-02-20
seria J - aport: akcje spółki KRI SA PBG SA, Ecopap sp. z o.o., Galiver Ltd., Prospect Investment Management, The Thameside 1979 Settlement, RIT Capital Partners PLC, FA Global Ltd. 2011-04-07 45 508 771
98 298 945,36
1,00 2,16 70 013 496
70 013 496,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-04
2012-02-20
seria L - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii B 2012-05-15 6 000 000
6 000 000,00
1,00 1,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z CP Energia SA na Grupa Duon SA 2012-05-15 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-25
seria N - Navitas CEE Investments Ltd. za warranty subskrypcyjne serii D 2014-12-03 9 090 909
15 999 999,84
1,00 1,76 112 612 132
112 612 132,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-22
2015-11-02
seria M - ofeta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii C 2015-06-26 5 400 000
8 694 000,00
1,00 1,61 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2015-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2011-08-05 Prawo poboru 1.40026992:1
2011-08-05 Prawo poboru 8751687:6250000
2008-09-02 Prawo poboru 802829:160000

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Caliński Mariusz Prezes Zarządu 2011-04-07 -
Swół Michał Wiceprezes Zarządu 2009-11-18 -
Noga Krzysztof Wiceprezes Zarządu 2012-05-15 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Saario Matti Członek RN 2016-04-04 -
Bruszewski Marcin Członek RN 2016-04-04 -
Brzeziński Konrad Członek RN 2016-04-04 -
Lehtinen Paivi Członek RN 2016-04-04 -
Pitkäranta Merja Członek RN 2016-04-04 -
Toivonen Jukka Członek RN 2016-04-04 -