pb.pl
3,8300 zł
0,26% 0,0100 zł
Grupa DUON SA (DUO)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - DUON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 186 441 173 478 264 527 243 648
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 8 797 5 326 9 135 13 911
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 9 503 5 089 8 391 12 372
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 7 061 5 407 6 225 10 135
Amortyzacja (tys. zł) 2 155 2 186 2 231 2 252
EBITDA (tys. zł) 10 952 7 512 11 366 16 163
Aktywa (tys. zł) 394 481 392 715 416 524 441 062
Kapitał własny (tys. zł)* 234 117 262 623 272 522 291 613
Liczba akcji (tys. szt.) 103 521,223 103 521,223 115 572,647 119 858,462
Zysk na akcję (zł) 0,068 0,052 0,054 0,085
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,262 2,537 2,358 2,433
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej