pb.pl
13,0000 zł
-0,91% -0,1200 zł
Creativeforge Games SA (CFG)

Wyniki finansowe - CFG

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 714 612 876 751
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -116 -80 -124 -283
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -115 -92 -189 -311
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -115 -92 -189 -311
Amortyzacja (tys. zł) 42 27 28 21
EBITDA (tys. zł) -74 -53 -96 -262
Aktywa (tys. zł) 9 061 16 777 16 438 15 931
Kapitał własny (tys. zł)* 862 8 774 8 000 7 687
Liczba akcji (tys. szt.) 2 667,000 2 667,000 2 667,000 2 667,000
Zysk na akcję (zł) -0,043 -0,034 -0,071 -0,117
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,323 3,290 3,000 2,882
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej